Школьный КВН

А у нас опять КВН, но теперь уже на гагаузском языке +математика! Браво Узун М.С. и Кольца А.И.👏
Büün bizim liţeyimizdä toplandık Gagauz Esaplamak klubunda(КВН).Yarışmak oldu integrir da adandı ana dilimizä hem N.Baboglunun 95-ci yıl dönümünä.
Bu meropriyatiyada üürenicilär savaştılar hem lafetmää,hem esaplamaa hem da göstermää kendi keskin fikirini.Esaplayarak daavaları,üürenicilär derindän dalardılar gagauz halkın istoriyasına. Üürenicilär becerdilär musaafirlerä ​ etiştirmää o can sevgisini, hoşluunu ana dilinä, halkına hem matematikaya da.
Taa üürenicilär derindän açıkladılar kendi hazırlanmış videolarında kendi bakışını N.Baboglunun laflarına “En önemli bu dünnedä-insan kalmaa” Burada üürenicilär becerdilär açıklamaa kendi talantını,nicä oyuncular hem komunikativ kompetenţiyasını.
Meropriyatiyayı hazırladı gagauz dilindä hem literaturasında üüredici -Uzun Mariya Stepanovna hem matematikada üüredici-Kolta Anna İvanovna.Bitkidä 7-ci klasın üürenicileri kabletti ödüllü kiyadı hem tatlı baaşışlar.
Meropriyatiyanin baş neetiydi — göstermää,ani bizim uşaklar becererlär düsünmää,esaplamaa hem da hemen lafetmäää bu ayozlu şıralı dildä; ilerletmää üürenicilerin söz kulturasını; terbiyetmää sevgi ana dilinä, ana tarafına hem Gagauziyanın şannı insannarına; terbiyetmää saygı, patriotik duygularını.

ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ

Keep in touch

AD.

Let's Get Creative.

alexdaniels@gmail.com
1-205 589 3787

Morris Avenue
Birmingham, Alabama